Het OOSE project kenmerkt zich als volgt:

  • 8 weken project door 5 tweede- of derdejaars Informatica-studenten
  • werken met Java (of vergelijkbare platformen) & UML
  • agile werkwijze (Scrum, XP) maar ook (R)UP elementen zoals een requirements specificatie en een software architectuur document
  • externe opdrachtgevers
  • focus op kwalitatieve software (versiebeheer, unittesten, standaarden, tools zoals Sonar, Jenkins, JIRA, Confluence)
  • voorkeur voor gedeeld eigenaarschap van broncode (open source)

Meer....

  • No labels